Πολιτική Επιστροφών στα Καταστήματα μας

Αρχή και πρώτο μας μέλημα είναι ο πελάτης να είναι πάντα ευχαριστημένος. Στην κατεύθυνση αυτή η πολιτική μας στην επιστροφή ή αλλαγή προϊόντων εστιάζεται στα ποιο κάτω σημεία με προϋπόθεση ότι η αυθεντική απόδειξη θα παρουσιάζεται πάντα και σε όλες τις περιπτώσεις. Αποδεχόμαστε επιστροφές ή ανταλλαγές μέσα σε 7 ημέρες από την αρχική αγορά σε όλα τα προϊόντα, εκτός από αυτά τα οποία περιγράφονται στη τελευταία παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, δεν είναι χτυπημένα ή σε κακή κατάσταση και συμπεριλαμβάνουν όλα τα αξεσουάρ και τα κουτιά συσκευασίας.

  • Σε περίπτωση που το προϊόν δεν βρίσκεται στην αρχική κατάσταση στην οποία αγοράστηκε, η ALPAN ELECTROLINE LTD έχει το δικαίωμα χρέωσης 15% της αξίας του προϊόντος.
  • Δεν γίνονται επιστροφές χρημάτων αλλά μπορείτε να ανταλλάξετε το προϊόν σας με άλλα προϊόντα αντίστοιχης αξίας.
  • Δεν γίνονται επιστροφές σε εργατικά παράδοσης και εγκατάστασης, χτυπημένα ή κακοποιημένα προϊόντα, προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί, όπως πλυντήρια, στεγνωτήρια, ψυγεία, φούρνοι, εστίες, φούρνοι μικροκυμάτων, μικροσυσκευές οικιακής χρήσης, ανοιγμένα CD, καλώδια, DVD, κάρτες μνήμης, τίτλοι παιχνιδιών και λογισμικά.
Πολιτική Επιστροφών σε διαδικτυακές αγορές
Ο πελάτης υποχρεούται κατά την παραλαβή, να αποσυσκευάσει και να ελέγξει τα προϊόντα για να επιβεβαιώσει την ανυπαρξία εξωτερικών, αισθητικών ελαττωμάτων, και στην περίπτωση που υπάρχουν δικαιούται να αποκρούσει την παραλαβή του είδους και να το επιστρέψει στον διανομέα ΚAI να αναγγείλει την ύπαρξη αισθητικών ελαττωμάτων σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του είδους ενώ σε περίπτωση παρόδου της προθεσμίας αυτής χάνει κάθε σχετικό δικαίωμα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται σε σύντομο χρόνο να προβεί σε αντικατάσταση του είδους αυτού με νέο. Σε περίπτωση ανεπιφύλακτης παραλαβής του είδους θεωρείται ότι αυτό παραδόθηκε σε άριστη εξωτερική κατάσταση χωρίς αισθητικά ελαττώματα.

Πρόνοιες για δικαίωμα υπαναχώρησης

Εκτός εάν ισχύουν οι εξαιρέσεις που αναγράφονται κατωτέρω, ο καταναλωτής δύναται μέσα σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών να υπαναχωρήσει από την εξ αποστάσεως σύμβαση ή τη σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς καμία επιβάρυνση πέρα από τις προβλεπόμενες που αναφέρονται κατωτέρω στη δεύτερη παράγραφο υπό τον τίτλο ‘’Υποχρεώσεις του εμπόρου σε περίπτωση υπαναχώρησης’’ και στις παραγράφους υπό τον τίτλο ‘’Υποχρεώσεις του καταναλωτή σε περίπτωση υπαναχώρησης’’.
Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει δεκατέσσερις (14) ημέρες:
(α) από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης, για τις συμβάσεις υπηρεσιών·
(β) για τις συμβάσεις πώλησης, από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή των αγαθών ή:
(i) από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού, σε περίπτωση πολλών αγαθών παραγγελθέντων από τον καταναλωτή με μια παραγγελία και παραδιδόμενων χωριστά,
(ii) από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή της τελευτα